Animaatik

Animaatik on filmi eelvisualiseerimise protsessis piltstsenaariumile järgnev samm, mille käigus ajastatakse piltstsenaarium montaažireale ja lisatakse markeeriv heli (foonid, muusika, meeskonnaga sisse loetud dialoog ja helipankadest leitud tähtsamad heliefektid). Sellisel kujul annab animaatik päris hästi aimu, kuidas planeeritav film välja nägema hakkab – meeskond saab ligilähedase ettekujutuse filmi pikkusest, montaaži rütmist ning võimalikest kitsaskohtadest ning ohukohtadest režiistsenaariumis. 

Animaatiku loomine on töömahukas, kuid see aitab filmitegijal kõige efektiivsemalt oma nägemust loodavast filmist meeskonnale, koostööpartnerile või rahastajale kommunikeerida.  

Võrreldes piltstsenaariumiga aitab animaatik veel paremini märgata režiistsenaariumi puudusi. Aga animaatiku tõeline väärtus on kaadrite (ja filmi) kestuse ning stseeni tempo kindlaks määramisel, sest seda on piltstsenaariumi põhjal raskem teha.     

Peamiselt järeltootmises kandvat rolli mängiva helirežissööri ja monteerija jaoks on animaatiku loomine eeltootmise kõige tegusam osa, mille käigus saavad nad oma erialaste teadmistega tugevalt kaasa lüüa filmi kontseptsiooni arendamises ja anda hinnalist tagasisidet planeeritavale filmiprojektile. Helirežissööri ja monteerija aktiivne osalus aitab ennetada võimalikke probleeme järeltootmises. 

Rollijaotus animaatiku loomisel: 

  • režissööri valmistab ette režiistsenaariumi ja loob oma „kriipsujuku“ piltstsenaariumi
  • helirežissöör otsib võttestsenaariumi (või režiistsenaariumi) põhjal välja helifoonid ja referentsmuusika
  • meeskonnaga (võimalusel näitlejatega) loetakse sisse dialoog
  • kunstnik, koos operaatori ja režissööriga (meeskonda võib kaasata piltstsenaariumi kunstniku), joonistab lahti ja viimistleb piltstsenaariumi
  • montaažirežissöör reastab ja ajastab viimistletud piltstsenaariumi kaadrid (režiistsenaariumi põhjal montaažiprogrammis1)
  1.  juhul kui animaatiku tegemisse on kaasatud animaator, siis kasutatakse enamasti animatsiooni tarkvara (näiteks Toon Boom Harmony), kui animaatorit kaasatud pole, siis kasutatakse montaažiprogrammi, milles toimub ka filmi montaaž (koolitööde puhul Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro või DaVinci Resolve) ↩︎