Filmigrupi ja ametite nimekiri

Filmigrupi ja ametite nimekiri on filmiprojekti kogu meeskonna nimede, ametite ja kontaktide ülevaatlik dokument. Seal on lisaks tuumikmeeskonnale osakonniti välja toodud kõik inimesed, kes antud filmiprojekti juures arendusest kuni filmi valmimiseni töötavad.