Piltstsenaarium

Piltstsenaarium (ingl storyboard) on stsenaarium joonistatud kujul – iga režiistsenaariumis kirjeldatud kaadri algus ja lõpp joonistatakse lahti ning lisatakse märkused tegelaste ja kaamera liikumise kohta. 

Piltstsenaariumi joonistab filmi kunstnik koos režissööri ja operaatoriga – stsenarist ei osale piltstsenaariumi joonistamisel.

Piltstsenaarium on tähtis töövahend, mis võimaldab režissööril meeskonnale oma nägemust edastada. Kuna selle sihtrühm on stsenaariumiga enamasti hästi tuttav, võib piltstsenaarium jääda visandlikuks ja vähedetailseks – sageli pole seal muud kui kriipsujukud. Harilikult pole piltstsenaariumis keskkond välja joonistatud ja isegi tegelaste ilmed pole alati selgelt eristatavad. Suurema eelarvega filmides, kus kunstiosakonnal on tähtsam roll, on ka piltstsenaarium enamasti detailsem. 

Koolitöödes toob piltstsenaarium päevavalgele kõik puudused, mida tudengil on režiistsenaariumis raske märgata (näiteks puuduvad kaadrid). Samuti aitab see pildikeelt paremini planeerida (näiteks valida sobivamaid plaane).

Piltstsenaarium on eelvisualisatsiooni seisukohalt tähtis etapp, mida kasutatakse alusena animaatikute (helindatud animeeritud piltstsenaariumi) loomisel. 

Võttepaikade põhjal joonistatud lõplik piltstsenaarium väljendab planeeritava filmi pildikeelt, kaadrite kompositsiooni, kaamera liikumist ning  montaaži üleminekuid ja lõikeid, tegelaste pilgu suunda (nooltega) ja tegelaste ning objektide kaadrisisest liikumist (nooltega).

LISA: Esitluseks loodud piltstsenaarium, mida kasutatakse making of-raamatutes, reklaamtekstides, õpikutes, võib vahel olla väga detailne, värviline, tõeline kunstiteos. Sageli joonistatakse selline piltstsenaarium valmis filmi põhjal, seepärast ei peegelda see filmi ettevalmistusprotsessi.