Sündmustiku kavand ehk süžeekavand

Sündmustiku kavand ehk süžeekavand (ingl step outline või beat sheet) reastab loo (põhilised) sündmused nende jutustamise järjekorras, andes kiire ülevaate kogu loost. Sündmusi kirjeldatakse ühe-kahe lausega ja need nummerdatakse.

Kuna sündmustiku kavand on töökavand, mida laiemale lugejaskonnale ei esitleta, pole sündmusi vaja tingimata väga detailselt lahti kirjutada – vahel piisab mõnest märksõnast, et sisu paberile panna. 

Sündmustiku kavand lihtsustab kirjutatava teose struktuuri analüüsi, võimaldab lihtsa vaevaga muuta rõhuasetusi, sündmuste järjekorda ja kestust.