Töötuba. Reeglid meeskondade moodustamiseks

Meeskonna moodustamine on filmitööstuses peamiselt produtsendi õlul. Aga kindlasti mõjutavad meeskonnavalikut režissöör ja osakondade juhid. 

Koolis on meeskondade moodustamine rangelt reglementeeritud. Meeskonna valikul on piirang, et ükski režissöör, stsenarist ega produtsent ei tohi olla varem (mõnes varasemas semestrifilmis) koostööd teinud. Selle reegli eesmärk on tagada, et tudengid teeksid koostööd erinevate inimestega oma kursuselt – õpiksid töötama inimestega, kellel on neist erinev iseloom või töömeetod. 

Muus osas toimub režissöör-stsenarist-produtsent tiimide moodustumine koolis lugude järgi. Peamist rolli lugude valikul mängib iga semestrifilmi puhul erinev eriala. Esimese semestrifilmi puhul pakub kogu kursus välja lood, millest produtsendid valivad välja oma lemmikud. Teine semestrifilm on ekraniseering ja seega saab lugude valimine alguse lühijutust (või mõnest muust proosateosest, koomiksist, luuletusest) – stsenaristid valivad välja adapteeritavad algteosed. Kolmanda filmi puhul valivad loo režissöörid, määrates kindlaks filmi žanri ja põhikonflikti. Kui esmane lugude valik on tehtud, valivad ülejäänud erialad endale meeskonna (selle järgi, mis lugu neile meeldib ja võttes arvesse eelnevalt nimetatud koostööpiirangut).