Töötuba

Filmi töötoa peamine eesmärk on välja valida lood, millest filmi tegema asutakse. 

Töötoa käigus sooritavad tudengid rea harjutusi, mis aitavad neil hinnata töötoaks valitud lugude sobivust lähteülesandega, töötada välja stsenaariumi jämestruktuuri ja visandada dramaturgilist kompositsiooni, jõuda selgusele oma eesmärgis (loo sõnumis). Töötoa lõpus koostavad tudengid ideekavandi, mis saab aluseks edasisele tööle looga.

Töötoa käigus moodustatakse loomingulised meeskonnad. Igas meeskonnas on stsenarist, režissöör ja produtsent. Iga loominguline meeskond valib endale töötoa käigus ühe loo, millest asutakse arendama stsenaariumit.

Enne töötuba tutvuvad tudengid filmi lähteülesande ning piirangutega. Igal semestrifilmil on kindel lähteülesanne ja piirangud, mis tagab selle, et (a) tudengid ei võta endale kohustusi, mille täitmine käib neile (veel) üle jõu, ja (b) iga filmiprojektiga kasvab ülesannete keerukuse aste. Loe I-IV semestrifilmi juhendit siin. Lisa: Filmi töötoale järgneb sari loominguliste meeskondade (stsenarist, režissöör ja produtsent) juhendatud koosolekuid, mille käigus valmistutakse pitchiks, kirjutatakse sünopsis ja koostatakse filmi sündmustiku kavand (vahel ka laiendatud esildis ja stsenaariumi esimene versioon).