Eelarve

Eelarve on filmiprojekti kulude ja tulude rahaline plaan kogu filmitegemise protsessi kohta. See väljendab filmitegemise sissetulekute ja väljaminekute suhte arvestust.

Eelarve jaguneb laias laastus järgmisteks osades: 1) jooneülene (above the line) – loomingulise meeskonna töötasud (stsenarist, produtsent, režissöör, operaator-lavastaja), 2) joonealune (below the line) – kogu ülejäänud meeskond; 3) eeltootmine (recce, ettevalmistuspäevad, proovid, kunstiosakonna ettevalmistus jne) 4) tootmine (tehnika, võttekohad, kunstiosakonna kulud, kostüümikulud, grimmikulud, transport, toitlustus, kindlustus jne) 5) järeltootmine (montaažikulud, kõvakettad, helikujundus, helilooja, muusikaõigused jpm) 6) levitamine ja turundus (mõnikord on nendeks tegevusteks eraldi eelarve).
Eelarve koostamiseks tuleb teha stsenaariumi tehniline analüüs ehk break-down ning tootmismahtude kalkulatsioonid, mille kaudu on võimalik hinnata, mitut võttepäeva on tarvis ning millised kulud sellega seonduvad (kui palju näitlejaid, millised võttekohad, tehniline keerukus, erilised rekvisiidid jne). Mida rohkem võttepäevi, seda suuremad on kulud.