Festivali pressipakett

Festivali pressipakett (press kit) on materjalid, mille filmitegija, tootjafirma või publitsist on kokku pannud, et seda oleks võimalik pressile edastada. Pressipakett on üks olulisemaid osasid turundusmaterjalide koostamisel, kuna annab tervikliku ülevaate kogu filmi kohta.

Elemendid, mis moodustavad pressipaketi on järgmised1:

   • Juhtlause (logline/log line) – meeldejääv, kokkuvõtlik, sageli loosunglik, köitev lausung, mis võtab lühilauses kokku filmi sisu või teema üldisema mõtte, tonaalsuse, autori põhiidee, põhiväite või mõttelise eelduse, millele film on rajatud, ka filmi peamise sõnumi või selle eeldatava autoripoolse tähenduse. Kasutatakse ka erinevatel trükistel (plakat, flaier jne), kuna annab hästi ning kompaktselt edasi filmi põhiidee2.

   • Sünopsis (synopsis) – filmi lühikokkuvõte, mis avab filmi tuuma, selle peamise sisu ja mõtte ja mille eesmärk on lühikeses, enamasti 2-3 lõigu pikkuses tekstis esile tuua filmi aine, filmi olemus ja tähendus, osundada sellele, millest ja miks film on tehtud ja kellele on see ennekõike mõeldud3.

   • Filmi plakat (film poster) – filmi kunstipärane reklaamtrükis, mida kasutatakse filmi tutvustamiseks ja promomiseks.

   • Treiler/tiiser /väljavalitud klipid filmistvalitud kaadrid/klipid filmi võimalikult atraktiivseks tutvustamiseks; pikkus ja sisu sõltub klipi kasutuse eesmärkidest ja turunduskanalitest, kus seda kasutada plaanitakse

   • Režissööri biograafia ja filmograafia – režissööri tutvustamine ja eelneva kogemuse kirjeldamine.

   • Teiste tuumikmeeskonna liikmete biograafiad (produtsent, operaator, kunstnik, helirežissöör, helilooja, monteerija) – meeskonnaliikmete tutvustamine.

   • Peaosatäitjate biograafiad – osatäitjate tutvustamine.

   • Faktileht – tuuakse välja olulisemad aspektid filmi tegemisest (kus filmiti, kui pikk võtteperiood, filmi tegemiseks kulunud aeg, tiitrite info jm)

   • Režissööri kommentaar – režissööri nägemuse selgitamine antud filmi kohta (miks ta just selle filmi lavastas, tema inspiratsioon, mille üle eriliselt uhkust tunneb, millist sõnumit soovib publikule kommunikeerida jne).

   • Väljavõtted ajakirjadest/ajalehtedest/artiklitest, mis antud filmi puudutavad – siia alla kuuluvad artiklid, arvustused jms, mis seoses filmi tootmise ning linastumisega erinevates väljaannetes ilmunud on4.

   • Fotodstill-kaadrid filmist ja/või filmivõtete kaadritagused (making-of) pildid kõrge resolutsiooniga fotod formaadis, mida on võimalik pressil filmi kajastades kasutada.

   • Kontaktinformatsioon selle kohta, kelle poole pöörduda intervjuu soovi või küsimuste korral.

   • Muud dokumendid, mis võiksid pressile (ja avalikkusele) huvi pakkuda (nt küsimused-vastused (FAQ) jm)

  Eelnevalt mainitud elemente võib omavahel soovi korral ka ühendada.

  Best of BFM (BOB) erinõuded

  Seoses sellega, et kooli ajal loodud filmid hakkavad kandideerima BOBile, tuleb igale filmile luua: 

   • festivalilevi plaan ja pressipakett (mille üks punkt on BOB);
   • filmide tiiserid ja/või treilerid, mis hakkavad BOBi nädalal ekraanidel jooksma (5 – 30 sekundit);
   • plakat (plakatid kinnitatakse I ja IV korruse seintele);
   • infoleht (filmi nimi, pikkus, kaader filmist, lühisünopsis ja autorid ning nende näopildid – kaasa arvatud kunstnik ja näitlejad, A4 formaadis);
   • making-of fotod platsilt (meeskonnast jne)
   • fotonäitus filmide sünnist IV korruse seintel (ühelt meeskonnalt 20 – 30 ilusat fotot).

   1. Kruusi, H. (2017) seminaritöö “Turundusmaterjalid ja online-turundus filmis”, lk 4-5 ↩︎
   2.  http://www.efis.ee/et/abi/terminid-ja-moisted/sisukirjeldus-ja-marksonad
    ↩︎
   3. Sama ↩︎
   4. Kruusi, H. (2017) seminaritöö “Turundusmaterjalid ja online-turundus filmis”, lk 5
    ↩︎