Laiendatud esildis ehk triitment

Laiendatud esildis, kõnekeeles ka triitment (ingl treatment), on kokkuvõte loo põhisündmustest proosavormis, mille pikkus on enamasti 4–12 lehekülge (lühifilmi puhul 2–3 lk). Sarnaselt sünopsisele annab laiendatud esildis edasi loo põhilised sündmused, kuid on sünopsisest märksa detailsem – selles on välja toodud ka kõrvaltegelased, loo kõrvalliinid ja vahel sisaldab see ka näiteid dialoogist.

Laiendatud esildis on levinud esitluskavand – rahastuse taotlemisel või kaastootja otsimisel ei esitata enamasti valmis stsenaarium, vaid laiendatud esildis. Samal ajal on laiendatud esildis stsenaristile kasulik töövahendid, mille abil oma lugu lihvida ja analüüsida. Laiendatud esildis on eriti tõhus tegelaskuju arengukaare ja teose teema ning sõnumi selgemaks muutmisel.  

Laiendatud esildise kirjutamiseks ei pea kasutama kindlat fonti. Koolitöödena valminud laiendatud esildistes kasutatakse traditsiooniliselt Courier New’ fonti. 

LISA: Stsenaristide seas on viimasel ajal muutunud populaarseks scriptment, laiendatud esildise detailsem ja mahukam versioon (pikkusega 60–80 lk) – naljaga pooleks võiks seda nimetada laiendatud laiendatud esildiseks. Erinevalt laiendatud esildisest kasutatakse scriptment’i üksnes töökavandina (enne stsenaarse kavandi kirjutamist). See sisaldab enamasti näiteid dialoogist, mis vormistatakse filmistsenaariumi reeglite järgi. Scriptment meenutab detailsuselt juba filmistsenaariumit.