Režissööri analüüs. Stsenaariumi ja võttestsenaariumi erinevused

Režissöör kirjeldab muudatusi, mis võttestsenaariumi kirjutamisel tehti ja analüüsib nende mõju muudetud stseenile või loole tervikuna.

Tähtis on välja tuua:

  • Välja jäetud stseenid või stseeniosad, tegelased (sh kaadritagune jutustaja), sündmused, tegevuskohad;
  • Lisatud stseenid või stseeniosad, tegelased (sh kaadritagune jutustaja), sündmused, tegevuskohad;
  • Muudatused tegelaskujudes, nende välimuses, käitumises, arengus;
  • Muudatused sündmustes, nende järjekorras, sageduses ja/või kestuses;
  • Muudatused tegevuskohas või -ajas;
  • Dramaturgilised häälestused pinges, teema ja sõnumi selguses; 
  • Häälestused toonis ja/või muudatused atmosfääri loomisel; 

Lisaks võib analüüsis välja tuua:

  • Lisatud või välja jäetud laenud ja/või viited teistele filmidele;
  • Muudatuste eeldatav mõju tootmisele ja järeltootmisele.