Võttestsenaarium

Võttestsenaarium

Võttestsenaarium (ingl shooting script) kirjutatakse filmistsenaariumi viimase versiooni (final draft) põhjal, kui see kinnitatakse tootmiseks (öeldakse, et stsenaarium sai rohelise tule).

Mis on võttestsenaariumi peamine ülesanne? Režissöörile on võttestsenaariumi kirjutamine (või kirjutamisel osalemine) üks tähtsamaid viise, kuidas ta saab iga tegelaskuju motivatsiooni, iga sõna dialoogis, iga elemendi tegevuskohas, iga metafoori ning üldise sõnumi stsenaariumis läbi tunnetada ja sedasi „enda omaks“ muuta. Produtsendile on võttestsenaarium aga filmitootmise dokument, mille põhjal koostatakse filmi eelarve ja tootmisgraafik. Kuna eelarvet ja tootmisgraafikut muuta on keeruline, on võttestsenaarium n-ö lukus ja ideaalis enam selles muudatusi ei tehta.

Mille poolest erineb võttestsenaarium filmistsenaariumist? Sisult võib võttestsenaariumi esimene (valge) versioon olla lihtsalt väikeste vormistuslike erinevustega filmistsenaariumi viimane versioon. Kuna võttestsenaariumi kirjutamisel on peamine roll režissööril, on võttestsenaariumile siiski omane mõningane ülekirjutatus (detailitäpsus, mis on filmistsenaariumis üleliigne). Samuti võib võttestsenaarium sisaldada kadreeringumärkusi (kaameranurgad ja -liikumine, plaanisuurused), mida filmistsenaariumis peetakse režissööri töösse sekkumiseks (ingl directing on page). Selleks et kadreeringumärkused paremini välja paistaksid, kirjutatakse sõnad KAADER ja EKRAAN võttestsenaariumis alati suurtähtedega ning kasutatakse järgnevas peatükis kirjeldatud kaadriga seotud lühendeid (PAN, POV, ÜP, SP, EFX jt).