Tootmistaotlus

Tootmistaotlus ehk tootmisloa taotlus on dokument, mis esitatakse BFMi tootmisjuhile selleks, et saada tootmisluba filmiprojekti tootmisse minekuks. Tootmistaotluses tuuakse välja järgmised andmed: taotluse esitaja, filmi nimi ja sisu, filmi tootja ja autorid, filmi tootmise ja esitamise ajakava, filmi eelarve ja rahastamise plaan ning filmi tehnilised andmed. Tootmistaotlusega koos esitatakse ka projektiga seotud lisamaterjalid.

“BFM Tootmise käsiraamat 2023-2024”1 järgi:

Projekti tootmisluba on dokument, mis kinnitab, et Üliõpilane on lõpetanud antud projekti jaoks tarvilikud ettevalmistustööd ja projekt on valmis minema tootmisesse.

Projekti tootmisloa taotlus esitatakse tootmisjuhile kursuse ja diplomi projekti puhul. Harjutuste jaoks taotlust esitada ei tule. Taotluse lisadena esitatakse projekti materjalid (näiteks stenaarium, rezhiistsenaarium, tootmisplaan, eelarve jms.) elektroonilisel kujul DVD plaadil.

Tootmisloa taotluse lisades nõutavad materjalid sõltuvad osakonnast (filmikunst, meedia, ristmeedia) ning projekti liigist (lühifilm, dokumentaalfilm, telesaade). Lisainfot nõutavate materjalide kohta annab tootmisjuht.

  1. BFM Tootmise käsiraamat 2023-2024 LINK ↩︎